Sci-Fi

“ไซ-ไฟ” หรือ บันเทิงคดีแนววิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ “Science fiction” หรือย่อๆ“Sci-Fi” นั่นเองโดยภาพกว้างๆก็คือ เรื่องที่จินตนาการขึ้นมาไม่ว่าจะออกมาในต้นแบบสื่ออะไรก็แล้วแต่